سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
آن که حاجت به مؤمن برد چنان است که حاجت خود به خدا برده و آن که آن را به کافر برد چنان است که از خدا شکایت کرده . [نهج البلاغه]