سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
از خدا بترس هر چند ترسى اندک بود ، و میان خود و خدا پرده‏اى بنه هر چند تنک بود . [نهج البلاغه]