سفارش تبلیغ
صبا
با خرد است که آدمیان به ستیغ دانش [امام علی علیه السلام]