سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
عمل اندک همراه با دانش، بهتر از عمل بسیار همراه با نادانی است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]